Buradasınız

EVİS

EVİS

Dilekçe örnekleri :

1-ÇALIŞANLAR İÇİN (ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER)

Ek: 1. Başvuru Dilekçesi

Ek: 2. İşyerinden Alınacak Çalışma Belgesi

2-ÇALIŞANLARIN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ENGELLİ KİŞİYE AİT MÜRACAAT BELGELERİ

Ek: 1. Başvuru Dilekçesi

Ek: 2. Çalışma Belgesi

Ek: 3. Çalışanın bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiye Ait Belge

3- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ENGELLİ MÜKELLEFLER İÇİN MÜRACAAT BELGELERİ

Ek: 1. Başvuru Dilekçesi

4- SERBEST MESLEK ERBAPLARI İÇİN MÜRACAAT BELGESİ

Ek: 1. Başvuru Dilekçesi

5- SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU ENGELLİ KİŞİYE AİT MÜRACAAT BELGELERİ

Ek: 1. Başvuru Dilekçesi

Ek: 2. Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiye Ait Belge

6- İŞYERİ DEĞİŞİKLİK DİLEKÇESİ

Ek: 1. Dilekçe Örneği

 

ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

Engellilik indirimi uygulaması, engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla özürlü ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan bir uygulamadır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

-Engelli hizmet erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan hizmet erbabı,

-Engelli serbest meslek erbabı,

-Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,

-Basit usulde vergilendirilen engellilerin sadece kendisi,

ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURULACAK MAKAMLAR

-İllerde; Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, (Eskişehir için Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir ve Kurumlar Vergi Kanunları Müdürlüğü)

-Bağımsız Vergi dairesi bulunan ilçelerde; Sivrihisar ve Çifteler şubeler,

-Diğer ilçelerde; Malmüdürlükleri.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Engelli Hizmet Erbabı İçin:

-Dilekçe (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş  yazı (örneği ekte yer almaktadır).

-İşçi ise, yeni işe başlayanlar için sigorta giriş bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait sigorta bildirgesi.(hizmet dökümü)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği.

-Rapor yoksa hastaneye sevk için 3 adet fotoğraf

Hizmet Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında;

-Müracaat formu (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair yazı (örneği ekte yer almaktadır)

-İşçi ise, yeni işe başlayanlar için sigorta giriş bildirgesi, eski çalışanlar için son aya ait sigorta bildirgesi. (hizmet dökümü)

-Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

-Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge (SGK dan alınacak)

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği

-Rapor yoksa hastaneye sevk için engelliye ait 3 adet fotoğraf

Engelli Serbest Meslek Erbabı İçin:

-Müracaat formu (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Nüfus cüzdanı örneği,

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği

-Rapor yoksa hastaneye sevk için 3 adet fotoğraf,

 Serbest Meslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişiler İçin:

-Müracaat formu (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri

-Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği.

- Rapor yoksa hastaneye sevk için engelliye ait 3 adet fotoğraf

 Engellilik İndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Özürlüler İçin:

-Müracaat formu (Dilekçe örneği ekte yer almaktadır.)

-Vergi kimlik numarasını gösteren belge, (Vergi levhasının fotokopisi)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için söz konusu raporun noter tasdikli örneği veya hastane tasdikli örneği

- Rapor yoksa hastaneye sevk için 3 adet fotoğraf

Undefined